ala kurdistan
Ey Reqîb

Yorum yaz

Ruslar/İngilizler/ Şeyh Ubeydullah/Kazıl Altınlar- Hüseyin Turhallı

1887 Osmanlı Rus savaşında Osmanlılar 210 bin km kare toprak kaybederek büyük bir hezimete uğrar. Bu savaşta Ruslara karşı başarılı muharebeler yürüten Şeyh Ubeydullahê Nehri Osmanlı Sarayı tarafından ilgi ve iltifatlarla karşılanır ödüllendirilir.

Zaten fiili olarak Serhad, Botan, Behdinan, Hakkari ve Ardalan alanlarında etkili bir güç olan Nakşibendi tarikatının lideri olarak bu gücünü pekiştirir.

93 Harbi (Hicri 1293) en çok yıkım etkisini Kürdistan'da gösterir. Binlerce insan açlıktan ölür. Örneğin o dönemdeki gazeteler sadece Başkale'de 10 bin, Beyazid ve Eleşkirt'te 3 bin Kürdün açlıktan öldüğünü söylüyor.

Bu durum büyük kargaşalara neden olur. Saray tarafından görevlendirilerek Kürdistan'ı ıslah etmeye gönderilen Şey Ubeydullah önü alınmaz bir güce kavuşunca 1889'da Osmalı Ordusuyla çatışır. Osmanlı'nın verdiği tavizlerle anlaşma sağlanır.

Nakşibendi tarikatı asıl olarak İran Kürdistan'ında etkindir. İran'a karşı harekete geçen Şeyh Ubeydullah Doğu Kürdistan'da tam denetimi sağlar, Tebriz'e kadar ilerler.

Tam da bu aşamada dünya devleri olan İngiltere ve Rusya Birleşik bir Kürdistan'ın kurulmasını karşı oldukları için Osmanlı Sarayı üzerinde baskı kurarak, sınırların kapatılmasını ve Şeyhi ablukaya almasını isterler.

İngiliz ve Ruslardan büyük yardımlar alan İran ve Osmanlı ordusu arasında sıkışıp kalan Şeyh Ubeydullah'in ordusu yenilgiye uğrar. İran ordusu Kürdistan köy ve şehirlerini yakıp yıkar, onbinlerce Kürdü katliamdan geçirir. Velhasıl isyan büyük bir yıkımla biter.

Bu arada Osmanlı Sarayının verdiği sözler ve kurduğu baskı üzerine İstanbul'a gelen Şeyh Ubeydullah, buradan sahte bir pasaportla kaçarak tekrar Kürdista'na/Hakkari'ye gelir.

Osmanlı askerleriyle sürekli çatışma yaşayan Şeyh Eruh kalesinde sıkışır. 3 bin adamıyla birlikte teslim olur.-

İstanbul'a götürülürken oğlu Abdülkadir baskın yaparak babasını kurtarır. Bir süre sonra ikisi birlikte yakalanır ve Mekke'ye sürgüne gönderilir. Şeyh Ubeydullah burada kahrından ölür. 

Şeyh Ubeydallahê Nehri isyanında ders alınacak iki temel nokta var.

ı- Ruslar hiçbir zaman bir Kürdistan'ın kurulmasını istemezler. Bunun için düşmanları Osmanlılar ile birleşir, Kürdleri ezerler. Tıpkı uçaklarını düşüren, baş konsloslarını öldüren ve 70 yıldır bir NATO ülkesi sıcak denize açılması önünde bent oluşturan Erdoğan Türkiye'si gibi.

Doğuda Çin, Batıda Avrupa, Güneyinde ise İslam imparatorluğu tarafından çevrilen Rusya'nın 200 yıldır bunu güvenlik kaygısıyla yaptığı ve statükonun değişmesine asla izin vermeyeceği söyleniyor.

ıı-İngilizler çıkarlarını istikrarsız bir Ortadoğu stratejisi üzerine kurmuşlardır. Kürdistan'ın kurulması Ortadoğu'nun barış ve huzur içinde yeni bir statüye kavuşturulması, İngilizlerin 18-19. asırlardan bu yana kurduğu statükonun yıkılması demektir. İngilizler bunun için Kürdistan'ın kurulmasını istemez.

Gerçek bu ancak bu engeller aşılmaz değildir.

Sahi Talabani George Busch'u nasıl Irak'a çekti, Saddam'ı nasıl astırdı. Cumhurbaşkanı olarak Bağdat'ta sultanlık tahtına nasıl kuruldu?

Devlet beyin ve bileğin ortak gücüdür. Dünya şahittir, bileğimiz Efrin kadar güçlü.

Ama velakin beynimiz......

Beynimde olaylar ve isimler kavga ediyor.

Kızıl altınlar, Ruslar, İngilizler, Şeyh Ubeydullah, Celal Talabani ve....... 
***
Bu arada babamdan dinlediğim ve Şeyh Abdulkadir'in babasını kurtarmasıyla ilgili ilginç bir hikayeyi de anlatmak istiyorum.

-Esir alınıp İstanbul'a götürülmek üzere yola çıkarıldığında Şeyh Ubydullah, askeri komutana eşiyle helalleşmek için görüşmek istediğini söyler. Komutan bu görüşmenin açık yapılması kaydıyla kabul eder.

Şeyh ziyaret sırasında eşine "Bak askerlerin elbiseleri, ayakkabıları yırtılmış, perişan bir durumdadırlar. Bana çok iyi davrandılar, kendilerine teşekkür ediyorum. Bu hoşgörülerinin karşılığı olarak onlara küçük bir hediye vermek istiyorum.

Bir kaç yıl önce 40 kızıl altını bir küpe doldurup Abdülkadir'le birlikte saklamıştık. Yerini oğlum Abdülkadir biliyor. Deki gitsin o küpü çıkarsın. Kızıl Altınları alsın dağın arkasındaki vadide komutana teslim etsin" diyor.

Abdülkadir mesajı alır almaz özel seçilmiş 40 kişilik bir müfreze birliği ile harekete geçer. Tepenin arkasında sarı altın bekleyen komutan ve askerleri kıskıvrak yakalayarak teslim alır. Babasını da kurtarır.

Ancak Şeyh ve oğlu, daha büyük bir ordu tarafından ablukaya alınır, baba ile oğul birlikte esir düşer ve Mekke'ye Sürgünü gönderilirler. Şeyh orada kahrından ölür.

Filtered HTML

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <br> <p>
  • Satırlar ve paragraflar otomatik olarak bölünür.

Plain text

  • Hiç bir HTML etiketine izin verilmez
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Satırlar ve paragraflar otomatik olarak bölünür.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Rojname Kurdish News

Medya

Fransa’nın önde gelen haftalık dergilerinden Le Point’in başyazısında, Erdoğan’ın açıkça Kürtleri soykırımla tehdit etmesine rağmen batılı ülkelerin sessiz kalması sert bir dille eleştirildi.